Voorschakel

(foto, het dak van ons nieuwe pand, 180 PV panelen, en warmtepompen)

Duurzaam visie:

Dombosch Bouw b.v. streeft er na om op termijn een CO2 neutraal bedrijf te zijn. Dit houdt in dat onze  CO2 footprint  zoveel als mogelijk gereduceerd moet worden en op termijn tot 0 ! Het duurzaamheidsbeleid 2013 – 2015,  is vastgelegd in het rapport 2017 – 2022. Wij hebben onze CO2 footprint in beeld. Inmiddels, november 2019 zijn wij verhuisd naar een 100% energie neutraal bedrijfspand, onze (hoofdvestiging). Eerder bereikte wij in 2016 een reductie van CO2-uitstoot van circa 17% ten opzichte van ons basisjaar 2013!  Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt !

Specialisme

Dombosch Bouw b.v. heeft zich gespecialiseerd in een viertal kern activiteiten:

  1. Scholen nieuwbouw, verbouw en renovatie
  2. Sportaccommodaties nieuwbouw, verbouw en renovatie
  3. Unieke woning,- (villa)bouw, verbouw en renovatie
  4. Monumentaal, renoveren restaureren en onderhouden van monumentaal vastgoed