Visie

Duurzaam en MVO visie:

Dombosch Bouw b.v. streeft er na om op termijn een CO2 neutraal bedrijf te zijn. Dit houdt in dat onze  CO2 footprint  zoveel als mogelijk gereduceerd moet worden en op termijn tot 0 ! De eerste stappen zijn gezet door het duurzaamheidsbeleid 2013 – 2015, het nieuwe beleid is vastgelegd in het rapport 2017 – 2022. Wij hebben onze CO2 footprint in beeld. Er zijn inmiddels significante resultaten bereikt.

in 2016 is een reductie van CO2-uitstoot van circa 17% gerealiseerd ten opzichte van ons basisjaar 2013! Lees meer de pagina Duurzaam Bouwen en MVO (download daar de bijlage)

 

Klant gericht bouwen visie:

Dombosch Bouw b.v. biedt de mogelijkheid om in het voortraject samen met een opdrachtgever alle mogelijkheden en wensen te vertalen in een voorlopig ontwerp, begeleid met een nauwkeurig kosten overzicht. Zo kan een opdrachtgever in een zeer vroeg stadium bepalen of dat zijn ideeën en plannen ook echt werkelijkheid kunnen worden. Of het nu gaat om particulieren projecten, (sport)verenigingen of schoolbesturen, wij bieden u die haalbaarheidsstudie, waardoor u een overtuigende beslissing kunt nemen.

Specialisme

Dombosch Bouw b.v. heeft zich gespecialiseerd in een viertal kern activiteiten:

  1. Scholen nieuwbouw, verbouw en renovatie
  2. Sportaccommodaties nieuwbouw, verbouw en renovatie
  3. Unieke woning,- (villa)bouw, verbouw en renovatie
  4. Monumentaal, renoveren restaureren en onderhouden van monumentaal vastgoed