MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Social Return!

Dombosch Bouw b.v. is enorm actief en maatschappelijk betrokken in haar werkgebied. Zo is Dombosch Bouw b.v.  sponsor van diverse sport verenigingen en ondersteunen wij diverse goede doelen en maatschappelijke evenementen.

Jaarlijks wordt er budget vrij gemaakt uit dividend ter ondersteuning van oa:

Voedselbank Oss 

Stichting Oss Cultureel www.osscultureel.nl

Het Beter Boek, voor kinderen in het Ziekenhuis Bernhoven

Konings dagen Oss

Muzemisse Oss

Jeugd sv TOP

MHC Oss

Business Gala Oss

Social Return:

Dombosch Bouw hecht er veel waarde aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats in het arbeidsproces te bieden. Binnen het bedrijf zijn er loopbaantrajecten voor deels arbeidsongeschikten, en is er een Social Return beleidsplan 2013-2015.

mvo

Meer weten over MVO en het Social Return beleid van Dombosch Bouw bv ?
Download ons Social Return beleid 2017 – 2022 en Duurzaamheidsbeleid 2017 -2022 in PDF-formaat.