Monumentaal

Ook op het gebied van monumenten heeft Dombosch Bouw zich de afgelopen jaren bewezen. In samenwerking met, of onder toezicht van de monumentenwacht zijn diverse restauratie projecten en uitbreidingen van panden met monumentale waarde gerealiseerd. Zo zijn er ondermeer behalve in Brabant ook monumenten op de “Utrechtse Grachten” en in het centrum van Amsterdam (onder toezicht) gerenoveerd. Dombosch Bouw heeft monumentale grachten panden en vastgoed objecten volledig gerestaureerd, met als doel een nieuwe exploitatie zoals o.a. tandartsen praktijken, kinderdagverblijven, ICT bedrijven en horeca gelegenheden. Al  deze panden voldoen nu weer geheel aan de specifieke eisen en normen van deze tijd, en de wensen van de investeerder, terwijl de karakteristieke uitstraling van de panden behouden is.

U ziet het, ook voor monumentale panden en vastgoed objecten is Dombosch Bouw een betrouwbare partner!

TwSn-Oss-4180_Norbert_van_Onna copy IMG_3253 101_2781v2