Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een thema dat niet langer is weg te denken in de huidige bouwsector. Dombosch Bouw heeft inmiddels diverse projecten energie neutraal opgeleverd. Dombosch Bouw b.v. ontwikkelt in samenwerking met haar adviseurs gebouwen met een reductie van de energieprestatie coëfficiënt met meer dan 50% t.o.v. het huidige bouwbesluit, maar ook gas loos en 100% energie neutraal is een van onze speerpunten.

Circulair bouwen is een van de thema’s welke Dombosch Bouw inmiddels eigen heeft gemaakt. Diverse projecten zijn gecertificeerd opgeleverd, en nieuwe projecten worden oa in CLT opgezet.

Dombosch Bouw b.v. kijkt bij de ontwikkeling van een gebouw heel nadrukkelijk naar de energie kosten, en de lage beheer,- en onderhoudskosten, en circulariteit (hergebruik van materialen en natuurlijke afbreekbaarheid).

Intelligente gebouw,- en installatie ontwerpen dragen ook bij aan een besparing op energie,- en waterverbruik.

Alle nieuwe ontwikkelingen en technieken worden ingezet zoals;

  • Warmtepompen
  • WKO installatie
  • groene daken (Sedum)
  • Zonne daken PV panelen
  • hybride systemen
  • hoogwaardige dak,- gevel,- en vloersystemen
  • CLT bouwen en ontwerpen.
Duurzame Visie

Duurzaam bouwen is echter in de visie van Dombosch Bouw b.v. niet alleen kijken naar lage energie kosten maar ook bewust kiezen voor materialen, en selecteren op herkomst. Het hergebruik van materialen na sloop is een aandachtspunt, maar ook is het belangrijk dat materialen en producten milieubewust zijn ontwikkeld, en dat producten en materialen verantwoord zijn gewonnen.

Dat ook bestaande gebouwen, en zelfs monumenten duurzaam gerenoveerd kunnen worden heeft Dombosch Bouw b.v. bewezen. Zo is het Rijksmonument Parkwachters woning nummer 4 in het Amsterdamse Vondelpark volledig gerenoveerd door Dombosch Bouw b.v. Door het toepassen van hoogwaardige isolatie systemen in combinatie met een zeer intelligente WKO installatie (aardwarmte), heeft het pand het energie label A gekregen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen & Social Return!

MVO:

Dombosch Bouw b.v. is enorm actief en maatschappelijk betrokken in haar werkgebied. Zo is Dombosch Bouw b.v.  sponsor van diverse sport verenigingen en ondersteunen wij diverse goede doelen en maatschappelijke evenementen. Jaarlijks wordt er budget vrij gemaakt uit dividend ter ondersteuning van deze maatschappelijke organisaties.

Social Return:

Dombosch Bouw hecht er veel waarde aan om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plaats in het arbeidsproces te bieden. Binnen het bedrijf zijn er loopbaantrajecten voor deels arbeidsongeschikten, en is er een Social Return beleidsplan.