energieneutraal

Duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een thema dat niet langer is weg te denken in de huidige bouwsector. Dombosch Bouw heeft inmiddels diverse projecten energie neutraal opgeleverd.

collage-duurzaam

Dombosch Bouw b.v. ontwikkelt in samenwerking met haar adviseurs gebouwen met een reductie van de energieprestatie coëfficiënt met meer dan 50% t.o.v. het huidige bouwbesluit, maar ook gas loos en 100% energie neutraal is een van onze speerpunten.

Dombosch Bouw b.v. kijkt bij de ontwikkeling van een gebouw heel nadrukkelijk naar de energie kosten, en de lage beheer,- en onderhoudskosten.

Intelligente gebouw,- en installatie ontwerpen dragen ook bij aan een besparing op energie,- en waterverbruik. Alle nieuwe ontwikkelingen en technieken worden ingezet zoals;

Warmtepompen – WKO installatie – groene daken (Sedum) – Zonne daken PV panelen – hybride systemen – hoogwaardige dak,- gevel,- en vloersystemen.

Duurzame Visie

Duurzaam bouwen is echter in de visie van Dombosch Bouw b.v. niet alleen kijken naar lage energie kosten moor ook bewust kiezen voor materialen, en selecteren op herkomst. Het hergebruik van materialen na sloop is een aandachtspunt, maar ook is het belangrijk dat materialen en producten milieu bewust zijn ontwikkeld, en dat producten en materialen verantwoord zijn gewonnen.

Dat ook bestaande gebouwen, en zelfs monumenten duurzaam gerenoveerd kunnen worden heeft Dombosch Bouw b.v. bewezen. Zo is het Rijksmonument Parkwachters woning nummer 4 in het Amsterdamse Vondelpark volledig gerenoveerd door Dombosch Bouw b.v.

Door het toepassen van hoogwaardige isolatie systemen in combinatie met een zeer intelligente WKO installatie (aardwarmte), heeft het pand het energie label A gekregen.

Meer weten over MVO en het Social Return beleid van Dombosch Bouw bv ? 
Download ons Social Return beleid 2017 – 2022 en Duurzaamheidsbeleid 2017 -2022 in PDF-formaat.